Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > 2016 > 2016 - artykuły

2016 - artykuły

Annales2016.jpg

SPIS TREŚCI

PRACE ORYGINALNE

Ł. Adamski, P. Pałasz, H. Sobczak-Zagalska, N. Głódkowska: Zakres tematyczny nauczania przedmiotu profilaktyka stomatologiczna na uczelniach w opinii studentów (262 KB)
>> Summary

M. Walkiewicz, K. Sowińska, M. Tartas, M. Charczyński: Jakimi kolegami i koleżankami są studenci medycyny? Funkcjonowanie w grupie studentów Wydziału Lekarskiego i English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (207 KB)
>> Summary

M. Zarzeczna-Baran, E. Bandurska, M. Nowalińska, L. Zawiślińska: Wiedza studentów gdańskich uczelni wyższych na temat skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży (204 KB)
>> Summary

J. Zielonko: 70-lecie Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – historia i osiągnięcia (1,9 MB)
>> Summary

PRACE KAZUISTYCZNE

M. Osowicka, A. Gorzewska, A. Modlińska: Trudności w leczeniu bólu przebijającego u pacjenta z chorobą nowotworową – opis przypadku (206 KB)
>> Summary

PRACE POGLĄDOWE

K. Czerwiec, D. Myślińska, A. Wądołowska, J. Ruciński, M. Podlacha, A. Kosiński, M. Grzybiak: Charakterystyka mediatorów zapalenia – rola cytokin prozapalnych (214 KB)
>> Summary

K. Czerwiec, D. Myślińska, A. Wądołowska, J. Ruciński, M. Podlacha, A. Kosiński, M. Grzybiak: Wpływ testu otwartego pola jako spontanicznej reakcji behawioralnej na poziom IL-6 (182 KB)
>> Summary

A. Steciuk, K. Emerich: Urazy zębów – przegląd wytycznych postępowania na podstawie piśmiennictwa oraz opisu przypadków (823 KB)
>> Summary

M. Gleinert: Terapia Wymuszonego Ruchu – historia, główne założenia i perspektywa na przyszłość (247 KB)
>> Summary

B. Igielska-Bela, B. Baczkowski: Zespół rowka nerwu łokciowego – ewolucja technik leczenia operacyjnego (188 KB)
>> Summary

J. Maria Jassem-Bobowicz, I. Domżalska-Popadiuk: Zioła i leki stosowane w okresie laktacji (178 KB)
>> Summary

M. Mziray, R. Żuralska, J. Książek, P. Domagała: Niedożywienie u osób w wieku podeszłym, metody jego oceny, profilaktyka i leczenie (256 KB)
>> Summary

A. Wojtecka, M. Wojnarowska, M. Zarzeczna-Baran: Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o zdrowiu. Przegląd wybranych badań na świecie (204 KB)
>> Summary

VARIA

M. T. W. von Grabowski: Profesor Alfred Adam (1888-1956) – wybitny pediatra w Wolnym Mieście Gdańsku, przeciwnik nazizmu, człowiek z odwagą i charakterem (601 KB)
>> Summary

do góry

Annales Academiae Medicae Gedanensis
Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7, e-mail: annales@gumed.edu.pl