Annales Academiae Medicae Gedanensis

StartAnnales Academiae Medicae G...
Rozwiń

Adres redakcji:

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7
Tel.: 58 349 39 10, fax: 58 349 39 20
E-mail: annales@gumed.edu.pl


KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF
prof. dr hab. Dariusz Kozłowski

HONOROWY REDAKTOR NACZELNY / HONORARY EDITOR-IN-CHIEF
prof. dr hab. Stefan Raszeja

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD
z-ca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Jarosław Sławek
sekretarz redakcji – lic. Beata Dudzik-Richter
redaktor techniczny – mgr Tadeusz Skowyra

dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw.
dr hab. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw.
dr hab. Michał Chmielewski
mgr inż. Anna Grygorowicz
dr hab. Marcin Hellmann
dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. nadzw.
dr hab. Miłosz Jaguszewski
dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.
dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw.
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. med. Monika Proczko-Stepaniak
dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.
dr hab. Adam Szarszewski
prof. dr hab. Piotr Szefer
dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
dr hab. Bartosz Wasąg
dr hab. Renata Zaucha, prof. nadzw.
dr hab. Agnieszka Zimmermann


Artykuły opublikowane w Annales AMG są zamieszczane w bazie EMBASE
Articles published In Annales AMG are covered by the Excerpta Medica database (EMBASE).

ISSN 0303-4135

Prace są deponowane przy pomocy platformy EditorialSystem.

Prosimy kliknąć poniższy przycisk, aby do niej przejść.

Submit manuscript via

Jak dojechać?

Zobacz kampus