Expand

Editorial Board


EDITOR-IN-CHIEF

prof. dr hab. Dariusz Kozłowski

HONORARY EDITOR-IN-CHIEF

prof. dr hab. Stefan Raszeja


EDITORIAL BOARD

z-ca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Jarosław Sławek
sekretarz redakcji – lic. Beata Dudzik-Richter
redaktor techniczny – Tadeusz Skowyra


dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw.
dr hab. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw.
dr hab. Michał Chmielewski
mgr inż. Anna Grygorowicz
dr hab. Marcin Hellmann
dr hab. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. nadzw.
dr hab. Miłosz Jaguszewski
dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.
dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw.
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. Michał Obuchowski
dr hab. med. Monika Proczko-Stepaniak
dr hab. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.
dr hab. Adam Szarszewski
prof. dr hab. Piotr Szefer
dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. nadzw
dr hab. Bartosz Wasąg
dr hab. Renata Zaucha, prof. nadzw.
dr hab. Agnieszka Zimmermann