Expand
Other

Poczucie koherencji u osób przyjętych na studia medyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku przed rozpoczęciem nauki i w latach przedklinicznych

Joanna Szymczak

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2005 (vol. 35), No 1:
Publication date: 2005-02-01
Language: pl

Abstract