Expand
Review paper

Inhibicja białek transportujących estry cholesterolu – niepowodzenia oraz nadzieje leczenia chorób wieńcowych serca

Iwona Rybakowska, Jacek Sein Anand

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 113-118
Publication date: 2018-05-21
Language: pl

Abstract

Przeciwmiażdżycowa rola cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-C) w chorobach sercowo-naczyniowych została wyraźnie potwierdzona, dane epidemiologiczne wskazują na silna odwrotną korelację pomiędzy poziomem HDL-C a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych, który jest niezależny od poziomu cholesterolu lipoprotein niskiej gęstości (LDL-C). Logiczna jest więc hipoteza wzrost HDL-C może prowadzić do redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego. Białka transportujące estry cholesterolu (CETP) promują transfer estrów cholesterolu z HDL do VLDL oraz LDL. W związku z tym inhibicja CETP powoduje wzrost poziomu HDL-C, obniża poziom LDL-C i jest przedmiotem zainteresowania klinicystów.

Keywords
CETP, choroby wieńcowe serca, HDL, LDL