Expand
Research paper

Analiza kariotypów 5210 pacjentów z wywiadem obciążonym niepowodzeniami rozrodu

Aleksandra Gintowt-Chakour, Katarzyna Szałecka, Alina Kuźniacka, Halina Żukowska, Ewa Kuziemska, Małgorzata Zdzitowiecka, Iwona Kardaś, Mariola Iliszko, Janusz Limon, Beata S. Lipska-Ziętkiewicz

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 11-20
Publication date: 2018-05-21
Language: pl

Abstract

Cel pracy
Analiza kariotypów 5210 pacjentów z wywiadem obciążonym niepowodzeniami rozrodu.

Materiał i metody
W pracy przedstawiono wyniki badań cytogenetycznych przeprowadzonych od stycznia 1990 roku do końca kwietnia 2017 roku w grupie 5210 pacjentów skierowanych na badania kariotypu z powodu niepowodzeń rozrodu.

Wyniki
W analizowanym okresie ogólna liczba wykonywanych badań cytogenetycznych wzrosła ponad dwukrotnie. Odsetek badań kariotypu przeprowadzanych z powodu niepowodzeń rozrodu w roku 2016 wyniósł 30% całkowitej liczby badań. W przebadanej grupie pacjentów aberracje chromosomowe występowały z częstością 6,72% na parę. Częstość występowania aberracji chromosomowych w podgrupie pacjentów z wywiadem obciążonym wadami wrodzonymi u dziecka lub płodu (w tym pacjentów skierowanych na badanie z powodu zarówno wad jak i samoistnych utrat ciąży) ponad 3,5-krotnie przewyższała częstość występowania aberracji stwierdzoną w grupie pacjentów skierowanych na badanie wyłącznie z powodu samoistnych utrat ciąży.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają zasadność wskazania do badania kariotypu u obojga partnerów w przypadku wystąpienia już dwukrotnej utraty ciąży.

Keywords
niepłodność, poronienia, kariotyp