Expand
Research paper

Medycyna ratunkowa na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z perspektywy dwóch dekad istnienia

Ewa Raniszewska

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 49-58
Publication date: 2018-05-21
Language: pl

Abstract

Cel pracy
Medycyna ratunkowa jest jedną z najbardziej wszechstronnych a jednocześnie trudnych specjalności klinicznych ponieważ musi sprostać wyzwaniu jakim jest zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego z przyczyn nagłych. Wymagania stawiane lekarzom pracującym w tej dyscyplinie obejmują nie tylko szeroki zakres wiedzy medycznej ale także umiejętności praktyczne i predyspozycje psychofizyczne.

Materiał i metody
Przedstawienie historii powstania katedry medycyny ratunkowej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w okresie 1995-2015 , jej dokonania i rola w edukacji lekarzy medycyny ratunkowej

Wyniki
Uruchomienie Zakładu Medycyny Katastrof, w 1995 r, powstanie katedry i kliniki medycyny ratunkowej w 2004 r, rozpoczęcie działalności KOR w 2004 r.

Wnioski
W ciągu 20 lat działalności Katedry Medycyny Ratunkowej dokonano znacznego y postępu we wdrażaniu koncepcji nowoczesnej medycyny ratunkowej. Droga wiodła od utworzenia samodzielnego zakładu dydaktycznego medycyny katastrof poprzez zakład medycyny ratunkowej do organizacji katedry i kliniki medycyny ratunkowej oraz stworzenia zaplecza łóżkowego w postaci Klinicznego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu powstała pełnoprofilowa placówka dydaktyczna umożliwiająca realizację przedmiotu klinicznego - medycyny ratunkowej na poziomie europejskim

Keywords
medycyna ratunkowa, edukacja, historia, Gdańsk