Expand
Review paper

Hemochromatoza dziedziczna oczami kardiologa

Katarzyna Rozwadowska, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Katarzyna Sikorska, Grzegorz Raczak

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 104-112
Publication date: 2018-05-21
Language: pl

Abstract

Hemochromatoza dziedziczna (HH – hereditary hemochromatosis) jest chorobą, w której na skutek mutacji genowej dochodzi do nadmiernego wchłaniania żelaza w organizmie, jego kumulacji w różnych narządach (sercu, wątrobie, trzustce, stawach, przysadce mózgowej, gonadach) i ich uszkodzenia. Proces zajęcia serca przez chorobę jest powolny i przebiega latami. Wynika z nagromadzenia złogów żelaza w kardiomiocytach i poprzez wywoływanie stresu oksydacyjnego doprowadza do uszkodzenia mięśnia sercowego. Objawia się początkowo jako zaburzenie funkcji rozkurczowej i przerost, by z czasem doprowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej i niewydolności serca. W momencie pojawienia się niewydolności serca rokowanie jest poważne. Jakkolwiek terapia obniżająca poziom ustrojowego żelaza może cofnąć zmiany w sercu, istotne jest by tym zmianom zapobiec poprzez odpowiednio wcześnie włączone leczenie już w początkowej, przedklinicznej fazie choroby. Narzędzia diagnostyczne, które są najbardziej przydatne we wczesnym wykrywaniu zmian w sercu, to echokardiografia, szczególnie obrazowanie z użyciem nowoczesnych technik (np. technika śledzenia markerów akustycznych) i rezonans magnetyczny. Ich zastosowanie pozwala wykryć dyskretne nieprawidłowości i wdrożyć leczenie zanim dojdzie do poważnych uszkodzeń serca oraz innych narządów.

Keywords
echokardiografia, hemochromatoza dziedziczna, syderoza serca, kardiomiopatia