Expand
Research paper

Wiedza personelu medycznego oddziałów ratunkowych na temat postępowania z pacjentem autystycznym

Ewa Bandurska, Katarzyna Szmaglińska, Monika Nowalińska, Marzena Zarzeczna-Baran

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 31-38
Publication date: 2018-06-25
Language: pl

Abstract

Cel pracy
Lata 50-te XX wieku przyczyniły się do rozwoju badań nad istotą autyzmu, czyli całościowego zaburzenia rozwoju. Prace naukowe dotyczące tego deficytu trwają do dnia dzisiejszego. Skąpa liczba badań dotyczących wiedzy na temat autyzmu pośród ludzi, którzy charakteryzują się zwiększonych prawdopodobieństwem napotkania osób z autyzmem na swoje drodze, przyczyniła się do powstania niniejszej pracy. Pracownicy medyczni oddziałów ratunkowych muszą na co dzień w swojej pracy zmierzać się z wieloma różnorodnymi przypadkami medycznymi, dlatego też ich kompetencje oraz przygotowanie do pracy z osobami autystycznymi również powinny być na jak najwyższym poziomie.

Materiał i metody
Celem pracy jest sprawdzenie stanu wiedzy na temat autyzmu, która jest niezbędna w postępowaniu z osobą autystyczną, pośród pracowników medycznych trójmiejskich oddziałów ratunkowych.

WynikiŚrednia liczba punktów jaką otrzymali respondenci w części ankiety odnoszącej się bezpośrednio do ich wiedzy na temat autyzmu, wynosi 56,8% punktów możliwych do uzyskania. Wynik ten według przyjętych norm akademickich nie klasyfikuje się do „zaliczenia” testu wiedzy.

Wnioski
Badanie wykonane na potrzeby niniejszej pracy udowodniło, iż poziom wiedzy pracowników medycznych trójmiejskich oddziałów ratunkowych jest niewystarczającym, a co z tym się wiąże również przygotowanie do postępowania z taką osobą w stanie zagrożenia jego życia bądź zdrowia jest na niskim poziomie.

Keywords
personel medyczny, autyzm, oddziały ratunkowe