Expand
Research paper

Świadomość choroby i jej wpływ na jakość życia oraz współpracę z zespołem medycznym u pacjentów z cukrzycą typu II

Anna Burkiewicz, Jacek Jakub Stasiuk, Dariusz Kozłowski

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 39-48
Publication date: 2018-06-25
Language: pl

Abstract

Cel pracy
Cukrzyca jest chorobą, która zachoruje na ponad 285 milionów ludzi na całym świecie. W Polsce jest to około 2 mln ludzi, dlatego potrzebujemy nowego leczenia

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 50 osób. Wypełnili naszą własną ankietę dotyczącą podejmowanego problemu.

Wyniki
Współpraca z zespołem medycznym zależy od jakości własnego życia pacjentów z cukrzycą typ 2. Wraz ze wzrostem jakości życia wzrasta współpraca pacjenta z personelem medycznym a także pacjent staje się bardziej zainteresowany swoją chorobą i sumiennym realizowaniem zaleceń lekarskich

Wnioski
Wyższa jakość życia zależy od osobistej świadomości pacjenta. Wyższa jakość życia zapewnia lepszą i bardziej efektywną współpracę z zespołem medycznym. Subiektywna ocena czynników emocjonalnych znacząco wpływa na jakość życia pacjentów.

Keywords
cukrzyca, jakość życia, zespół medyczny