Expand
Review paper

Okołooperacyjne postępowanie anestezjologiczne u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne

Jacek Wadełek

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2017 (vol. 47), No 1: 92-99
Publication date: 2018-06-25
Language: pl

Abstract