Expand
Other

Analiza przyczyn niskiego poziomu wiedzy i umiejętności kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych

Anna Paprocka-Lipińska, Maciej Nikodemski, Rafał Ziółkowski

DOI:
Ann. Acad. Med. Gedan. 2007 (vol. 37), No 1:
Publication date: 2007-02-01
Language: pl

Abstract

Despite the compulsory training during driver’s licence courses, first aid skills and knowledge are insufficient. The aim of this study was to evaluate the training system and to check the examination questions for driver’s licence candidates. There is no uniform first aid programme and everyone can to teach the driver’s licence candidates without control. 9 rescue doctors and 52 paramedic students answered the first aid questions for driver’s licence candidates. Nobody, who professionally interesting in emergency medicine answered correct on all of this examination questions.

Adres: dr n. med. Anna Paprocka-Lipińska
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej AMG
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk
e-mail: anpap@gumed.edu.pl